Jaco Group chuyên cung cấp các sản phẩm hộp đựng rượu, túi rượu giấy cao cấp và các sản phẩm phụ kiện về rượu chất lượng. Nhân thiết kế và in ấn các sản phẩm như hộp đựng rượu trên các chất liệu như da, gỗ và giấy.

Chất liệu giấy bìa cứng : có 2 loại đơn và đôi.

Một số lưu ý với kh của sản phẩm túi đựng rượu giấy
-Khách hàng thường giữ lại mẫu :

  • Cần đặt cọc cao hơn với giá thành sll thậm chí cao hơn cả sl bán lẻ.
  • Đây là sản phẩm có thể bán lẻ, công ty sẽ nhập những mẫu có sẵn: 2 sp thường liên là : 010 và 014 (nâu)
Túi Rượu Giấy – TRG 020
Túi Rượu Giấy – TRG 020

Sản phẩm túi rượu giấy của JacoGroup luôn là sự lựa chọn ưu tiên của khách hàng khi muốn thể hiện tình cảm, sự trân trọng tới một người bạn, người thân, ban quản lý, lãnh đạo công ty… thông qua … Continued

not rated Đọc tiếp
Túi Rượu Giấy – TRG 021
Túi Rượu Giấy – TRG 021

Sản phẩm túi rượu giấy của JacoGroup luôn là sự lựa chọn ưu tiên của khách hàng khi muốn thể hiện tình cảm, sự trân trọng tới một người bạn, người thân, ban quản lý, lãnh đạo công ty… thông qua … Continued

not rated Đọc tiếp
Túi Rượu Giấy – TRG 081
Túi Rượu Giấy – TRG 081

Sản phẩm túi rượu giấy của JacoGroup luôn là sự lựa chọn ưu tiên của khách hàng khi muốn thể hiện tình cảm, sự trân trọng tới một người bạn, người thân, ban quản lý, lãnh đạo công ty… thông qua … Continued

not rated Đọc tiếp
Túi Rượu Giấy – TRG 082
Túi Rượu Giấy – TRG 082

Sản phẩm túi rượu giấy của JacoGroup luôn là sự lựa chọn ưu tiên của khách hàng khi muốn thể hiện tình cảm, sự trân trọng tới một người bạn, người thân, ban quản lý, lãnh đạo công ty… thông qua … Continued

not rated Đọc tiếp
Túi Rượu Giấy – TRG 083
Túi Rượu Giấy – TRG 083

Sản phẩm túi rượu giấy của JacoGroup luôn là sự lựa chọn ưu tiên của khách hàng khi muốn thể hiện tình cảm, sự trân trọng tới một người bạn, người thân, ban quản lý, lãnh đạo công ty… thông qua … Continued

not rated Đọc tiếp
Túi Rượu Giấy – TRG 084
Túi Rượu Giấy – TRG 084

Sản phẩm túi rượu giấy của JacoGroup luôn là sự lựa chọn ưu tiên của khách hàng khi muốn thể hiện tình cảm, sự trân trọng tới một người bạn, người thân, ban quản lý, lãnh đạo công ty… thông qua … Continued

not rated Đọc tiếp
Túi Rượu Giấy – TRG 085
Túi Rượu Giấy – TRG 085

Sản phẩm túi rượu giấy của JacoGroup luôn là sự lựa chọn ưu tiên của khách hàng khi muốn thể hiện tình cảm, sự trân trọng tới một người bạn, người thân, ban quản lý, lãnh đạo công ty… thông qua … Continued

not rated Đọc tiếp
Túi Rượu Giấy – TRG 086
Túi Rượu Giấy – TRG 086

Sản phẩm túi rượu giấy của JacoGroup luôn là sự lựa chọn ưu tiên của khách hàng khi muốn thể hiện tình cảm, sự trân trọng tới một người bạn, người thân, ban quản lý, lãnh đạo công ty… thông qua … Continued

not rated Đọc tiếp
Túi Rượu Giấy – TRG 087
Túi Rượu Giấy – TRG 087

Sản phẩm túi rượu giấy của JacoGroup luôn là sự lựa chọn ưu tiên của khách hàng khi muốn thể hiện tình cảm, sự trân trọng tới một người bạn, người thân, ban quản lý, lãnh đạo công ty… thông qua … Continued

not rated Đọc tiếp
Túi Rượu Giấy – TRG 088
Túi Rượu Giấy – TRG 088

Sản phẩm túi rượu giấy của JacoGroup luôn là sự lựa chọn ưu tiên của khách hàng khi muốn thể hiện tình cảm, sự trân trọng tới một người bạn, người thân, ban quản lý, lãnh đạo công ty… thông qua … Continued

not rated Đọc tiếp
Túi Rượu Giấy – TRG 089
Túi Rượu Giấy – TRG 089

Sản phẩm túi rượu giấy của JacoGroup luôn là sự lựa chọn ưu tiên của khách hàng khi muốn thể hiện tình cảm, sự trân trọng tới một người bạn, người thân, ban quản lý, lãnh đạo công ty… thông qua … Continued

not rated Đọc tiếp
Túi Rượu Giấy – TRG 090
Túi Rượu Giấy – TRG 090

Sản phẩm túi rượu giấy của JacoGroup luôn là sự lựa chọn ưu tiên của khách hàng khi muốn thể hiện tình cảm, sự trân trọng tới một người bạn, người thân, ban quản lý, lãnh đạo công ty… thông qua … Continued

not rated Đọc tiếp